ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία μια μικροκάμερα εισάγεται στην άρθρωση του ισχίου διαμέσου μικρών τομών. Οι ενδείξεις της αρθροσκόπησης είναι η εκτίμηση και αντιμετώπιση βλαβών του επιχείλιου και του αρθρικού χόνδρου, αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων, επεμβάσεις στον αρθρικό θύλακο και στον στρογγύλο σύνδεσμο καθώς και εκτίμηση και αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής.

Η άρθρωση του ισχίου βρίσκεται βαθιά σε σχέση με ‘’επιφανειακές΄΄αρθρώσεις όπως το γόνατο και η πρόσβαση της είναι σχετικά δύσκολη. Οι εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές και την ιατρική τεχνολογία έχουν καταστήσει την αρθροσκόπηση μια ασφαλή επέμβαση. Η βαθειά γνώση του αντικειμένου και η υψηλού επιπέδου εμπειρία είναι απαραίτητα στοιχεία του Ορθοπαιδικού Χειρουργού που κάνει αρθροσκοπικές επμβάσεις στο ισχίο.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

 • Νέοι δραστηριοι αθλητικοί ασθενείς με ιστορικό πόνου στο ισχίο
 • Ασθενείς με πόνο στο ισχίο διάρκειας μεγαλύτερης των 6 μηνών που δεν ανταποκρίθηκε σε συντηρητική θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία)
 • Τραυματισμός του ισχίου με οξεία έναρξη πόνου και διαταραχές της κινητικότητας της άρθρωσης
 • Ασθενείς με βαρειές αρθριτικές αλλοιώσεις δεν είναι υποψήφιοι για αρθροσκόπηση ισχίου.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

 

 • Μικρότερη τομή
 • Συντομότερη παραμονή στην Κλινική(συνήθως 1 ημέρα)
 • Βραχύτερη περίοδος αποκατάστασης

 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 • Οίδημα, εκχύμωση και αίσθημα ‘’βάρους΄΄στην περιοχή του ισχίου αναμένονται το πρώτο 24ωρο μετά το χειρουργείο
 • Κινητοποίηση του ασθενούς και έναρξη βάδισης από το απογευμα της ημέρας του χειρουργείου
 • Χρήση βακτηριών για 2-4 εβδομάδες ανάλογα με τη βαρύτητα του χειρουργείου
 • Μετεγχειρητική παρακολούθηση από τον Χειρουργό την 2η, 4η , 6η εβδομάδα
 • Εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή διάρκειας 6-12 εβδομάδων
 • Έναρξη οδήγησης 2-3 εβδομάδες μετεγχειρητικά

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 

 • Οίδημα, εκχύμωση και αίσθημα ‘’βάρους΄΄στην περιοχή του ισχίου λόγω της έλξης που εφαρμόζεται στο σκέλος κατά την διάρκεια του χειρουργείου
 • Προσωρινό μούδιασμα στην βουβωνική χώρα και στο μηρό

Οι προαναφερθείσες επιπλοκές είναι σπάνιες και η διάρκεια τους δεν ξεπερνά τις 24-48 ώρες μετεγχειρητικά