ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΧΙΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

giatroi2

Τι είναι;

 Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτελεί τον σημαντικότερο σύνδεσμο του γόνατος. Η σταθερότητα που προσδίδει, σε συνέργεια με τα άλλα συνδεσμικά στοιχεία,  επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της άρθρωσης σε ιδιαίτερα απαιτητικές δραστηριότητες. Η κεντρική θέση που καταλαμβάνει μέσα στο γόνατο  είναι μια ανατομική ιδιαιτερότητα που έχει αντίκτυπο στην αποκατάστασή του σε περίπτωση τραυματισμού.

Γιατί;

Η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες τις τελευταίες δεκαετίες είχε σαν αποτέλεσμα  την αύξηση και της συχνότητας τραυματισμού του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Δημιουργήθηκε η ανάγκη για τον ιατρικό κόσμο να εντείνει την έρευνα γύρω από σύνδεσμο αυτό. Οι εργασίες, δημοσιεύσεις και συνέδρια που αφορούν τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο ίσως ξεπερνούν σε αριθμό οποιοδήποτε άλλο θέμα της Ορθοπαιδικής .

Από πολύ νωρίς αποδείχθηκε η αρνητική επίπτωση του τραυματισμού του Π.Χ.Σ. στο  γόνατο με την ανάπτυξη αρθρίτιδας σταδιακά και στον αθλητή με την αδυναμία επιστροφής στην ενεργό δράση. Η χειρουργική θεραπεία πλέον αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία σε τραυματισμό του Π.Χ.Σ. και τα αποτελέσματά της μετά και την εισαγωγή της αρθροσκοπικής χειρουργική τις τελευταίες δεκαετίες είναι εξαιρετικά.

Σήμερα;

Η σύγχρονη ιατρική έρευνα επικεντρώνεται στην ανατομία ,στη βιολογία, στις χειρουργικές τεχνικές και στην αποκατάσταση ώστε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της συνδεσμοπλαστικής του Π.Χ.Σ.

Ο σύγχρονος Ορθοπαιδικός Χειρουργός λαμβάνει υπόψη συνολικά την εικόνα του ασθενή, απαντά σε μια σειρά ερωτήματα  για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά προκειμένου να προβεί στην ενδεδειγμένη θεραπεία, προσπαθεί να εισαγάγει στην πρακτική του τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα της ιατρικής έρευνας  και στέκεται δίπλα στον ασθενή του για όσο χρειαστεί.